Vaikui draugiška visuomenė

2021 m., lapkričio 17-18 d., Vilniaus rotušė, Lietuva

Apie

Transliacija

Programa

Pranešėjai

Apie

Transliacija

Programa

Pranešėjai

Apie

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje kviečia į Šiaurės ir Baltijos šalių konferenciją „Vaikui draugiška visuomenė“ 2021 m. lapkričio 17-18 dienomis Vilniaus rotušėje.

Šios konferencijos tikslas yra dalintis žiniomis ir gerosiomis praktikomis, stiprinant vaikų gerovę iš vaiko teisių perspektyvos, ypač skiriant dėmesį integruotai vaikų apsaugai ir gerovės paslaugoms, teikiant pirmenybę labiausiai pažeidžiamiems vaikams. Konferencijoje bus pristatomi skirtingi būdai kaip judėti link įtraukiančios visuomenės, žvelgiant iš vaiko teisių perspektyvos, grindžiami ekspertų pateikiamais pavyzdžiais Šiaurės ir Baltijos regiono mokslininkų pristatymuose, diskusijose apie vaikui palankų valdymo modelį. Bus išgirstos ir pačių vaikų ir jaunuolių nuomonės.
Programoje bus aptariamos įvairios temos – nuo Covid-19 padarinių vaiko teisėms iki sėkmingų ir efektyvių tarpsektorinio bendradarbiavimo modelių prevencijai ir intervencijai pristatymo.
Pastebimas augantis susidomėjimas gilintis, kaip suplanuoti rezultatus, kokius kelti tikslus formuojant vaikų ir šeimos politiką, kaip rinkti duomenis, juos analizuoti ir vykdyti stebėseną.

Konferencijoje dalyviai turės galimybę susitikti bei užmegzti bendradarbiavimą su ekspertais ir viešojo valdymo darbuotojais iš Baltijos ir Šiaurės šalių, su pilietinių visuomenės organizacijų atstovais ir, be abejo, jaunimu.
Renginio įvadinę kalbą sakys p. Paula Lehtomäki, Šiaurės ministrų tarybos Generalinė sekretorė. Sveikinamąjį žodį tars Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.
Mes tikimės aktyvaus dalyvavimo iš valstybinių ir savivaldos įstaigų darbuotojų, pilietinės visuomenės ekspertų, praktikų, jaunų žmonių iš jaunimo organizacijų bei vaikų, kurie pateiks savo įžvalgas.

Konferencija yra finansuojama Šiaurės ministrų tarybos.

Konferencijos draugai: Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Lietuvos Junior Achievement, Šiaurės šalių gerovės centras, Nordregio, Šiaurės ministrų tarybos biurai Latvijoje ir Estijoje, UNICEF Lietuva, Pasaulio sveikatos organizacija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vaikų linija, Lietuvos moksleivių sąjunga, LIJOT, Lietuvos savivaldybių asociacija, Katalista Ventures.

 

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje kviečia į Šiaurės ir Baltijos šalių konferenciją „Vaikui draugiška visuomenė“

2021 m. lapkričio 17-18 dienomis Vilniaus rotušėje.

1 diena

12:00 – 16:15

*Gali būti pakeitimų programoje dėl besitęsiančios Covid-19 pandemijos

12:00 – 12:30

Registracija ir Covid-19 dokumentų tikrinimas

12:30 – 12:45

Konferencijos atidarymas
Konferencijos vedėjai Andželika Rusteikienė, Lietuvos Junior Achievement direktorė ir Mantas Vičius, „BBright“ įkūrėjas ir vadovas

12:45 – 13:00

Sveikinimo kalbos
Paula Lehtomäki, Šiaurės ministrų tarybos Generalinė sekretorė
Ingrida Šimonytė, Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė

13:00 – 13:45

Jaunimo diskusija

Mūsų protai, mūsų ateitis

Šiais sudėtingais laikais tapo vis labiau aišku, kad norėdami klestėti ir augti kaip asmenybės, mes, kaip visuomenė, turime rūpintis savo aplinka: tiek psichine, tiek fizine. Nors nevyriausybiniame ir pilietiniame sektoriuje ši sąvoka tapo savaime suprantama, platesnėje visuomenėje vis dar gali būti tam tikrų tabu ir dvejonių. Ką galime padaryti kartu su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad sukurtume ir formuotume įtraukiančią kultūrą ir aplinką, kuri galėtų sudaryti saugią aplinką vaikams ir jaunimui klestėti?

Organizatoriai: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Lietuvos moksleivių sąjunga

Moderatorius: Umberto Masi, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narys

Kalbėtojai:
Rasa Katinaitė, Tolerantiško jaunimo asociacijos atstovė, psichologė, Lietuva
Julian Lo Curlo, Šiaurės šalių tvaraus vystymosi ekspertų grupės narys, buvęs jaunimo atstovas JT, Danija
Emilis Mikulskis, LMS (Lietuvos moksleivių sąjungos) tarptautinių reikalų ir jaunimo politikos koordinatorius
Emma Turkki, Danijos jaunimo delegatė JT
Aveli Heletuli, Moksleivė, Estijos vaiko gerovės sąjungos jaunimo tarybos narė.

 

13:45 – 14:00

Energizuojantis programos elementas

14:00 – 14:20

Pagrindinis pranešimas

ANKSTYVOJI VAIKYSTĖ - VISO GYVENIMO PAGRINDAS

Pagrindinė pranešėja:

Sigrún Daníelsdóttir, Islandijos sveikatos direktorato, Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos stiprinimo projektų vadovė, publikacijos „Pirmosios 1000 dienų vaikui Šiaurės šalyse: sprendimai/geroji praktika“ autorė

Bus pristatyti pasiekimai ir iššūkiai, kalbant apie mažų vaikų gerovės stiprinimą Šiaurės šalių regione, siūlomi gerosios praktikos pavyzdžiai.

14:30 – 15:00

Kavos pertrauka

15:00 – 16:15

Paralelinės sesijos

Paralelinė sesija 1a: Vaikų įgalinimas pažeidžiamose situacijose

Vaikų ir jaunuolių palaikymas ir įgalinimas alternatyvioje globoje ir kitose pažeidžiamose gyvenimo situacijose. Diskusijos metu bus aptariamas pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo, pilietinės visuomenės ir socialinių tarnybų bendradarbiavimas, pateikiami veiksmingų sprendimų pavyzdžiai ir tai, kaip vaikai ir jaunimas gali išsakyti savo nuomonę.

Moderatorė: Tove Kjellander, Vinkelrätt nepriklausoma vaikų teisių konsultantė iš Švedijos

Diskusijos dalyviai:
Leah Barkhadle, Švedijos KNAS organizacijos ambasadorė ir tarybos narė

Anna Tiili, Suomijos Centrinės vaiko gerovės sąjungos vyriausia patarėja

Aiga Apse, Latvijos SOS vaikų kaimo asociacijos vyresnioji socialinė darbuotoja

Paralelinė sesija 1b: Vaikams palanki valdysena

Diskusija apie vaikams palankios politikos kūrimą ir apie tai, kaip galime kurti vaikams draugiškas bendruomenes. Diskusijos dalyviai pateiks efektyvių tarpsektorinio bendradarbiavimo prevencijos intervencijos modelių savivaldybėse pavyzdžius ir gerąją daugiapakopio valdymo praktiką. Taip pat bus aptarta paslaugų kokybės stebėsenos savivaldybėse svarba, įskaitant paramą savivaldybėms ir duomenų rinkimą.

Moderatorius: Marius Ulozas, Lietuvos politikos tyrimų ir analizės instituto direktorius

Diskusijos dalyviai:
Hjördis Thordardottir, Islandijos socialinių reikalų ir vaikų ministerijos ypatingoji patarėja

Hanna Vseviov, Estijos socialinių reikalų ministerija, Vaikų ir šeimų departamento direktorė

Birgit Leirvik, Norvegijos švietimo ir mokymo direktorato atstovė apie 0-24 projektą tant paramą savivaldybėms ir duomenų rinkimą.

2 diena

09:00 – 14:00

*Gali būti pakeitimų programoje dėl besitęsiančios Covid-19 pandemijos

9:00 – 9:15

Pasisveikinimas
Vedėjai Andželika Rusteikienė, Lietuvos Junior Achievement direktorė ir Mantas Vičius, „BBright“ įkūrėjas ir vadovas

09:15 – 10:15

Pagrindinis pranešimas

Covid-19 įtaka vaiko teisėms

Kaip Covid 19 pandemija paveikė vaikų ir jaunimo teises ir galimybes Šiaurės ir Baltijos šalių regionuose? Po Dr. Weber iš PSO įvadinio pranešimo, diskusijos dalyviai aptars vaikų ir jaunimo pandemijos perspektyvą, atviroje diskusijoje bus nagrinėjami tiek ilgalaikiai, tiek trumpalaikiai padariniai.

Pagrindinis pranešėjas:

Dr. Martin Willi Weber, Programos vadovas, Šalių sveikatos politikos ir sistemų padalinys, PSO Europos regioninis biuras Kopenhagoje

Moderatorė: Tove Kjellander, Vinkelrätt nepriklausoma vaikų teisių konsultantė iš Švedijos

Diskusijos dalyviai:
Dr. Martin Willi Weber, PSO Europos regioninio biuro Kopenhagoje, šalių sveikatos politikos ir sistemų padalinio programos vadovas

Frida B. Rasmussen, gimnazijos moksleivė iš Danijos

Gustė Malinauskaitė, Vaikų tarybos atstovė, Lietuva

Tinna Rós Steinsdóttir, Islandijos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vaikų dalyvavimo ir apsaugos specialistė

10:15 – 10:45

Kavos pertrauka

10:45 – 11:45

Paralelinės sesijos

Paralelinė sesija 2a: „PAMATYTI, IŠKLAUSYTI IR PASKATINTI/ĮTRAUKTI“. VAIKŲ IR JAUNŲ ŽMONIŲ SU NEGALIA ĮTRAUKIMAS

Kaip vaikai ir jaunuoliai su negalia gali būti remiami ir įgalinami, ginant savo teises? Neįgaliųjų vaikų ir jaunuolių dalyvavimo klausimą diskutuos diskusijos nariai, akcentuodami jaunimo palaikymo, dalyvavimo priimant sprendimus perspektyvas ir išvardijant pagrindines suinteresuotąsias šalis, užtikrinančias, kad dalyvavimas būtų prieinamas kiekvienam vaikui ir jaunuoliui.

Moderatorius: Aistis Norkus, Hero Talents, Lietuva

Diskusijos dalyviai:
Jaana Tiiri, Projekto koordinatorė Nacionalinėje moterų su negalia asociacijoje – Rusetti ry, Suomija

Merethe Løberg, Šiaurės šalių gerovės centro Stokholme vyriausioji patarėja

Ulrika Askengren, Parasport, Švedija

Paralelinė sesija 2b: MIGRANTŲ VAIKŲ VAIKO TEISĖS

Kaip geriau įtraukti pabėgėlių ir imigrantų šeimų tėvus ir vaikus į visuomenę? Didžiausią dėmesį skirdami ankstyvojo vaikų ugdymo, jaunimo organizacijų ir neformaliojo kultūrinio švietimo organizavimo svarbai, diskusijos nariai pateiks gerų integruotų paslaugų įgalinimo pavyzdžių.

Moderatorė: Aušra Raulušonytė, Artscape, Lietuva

Diskusijos dalyviai:
Mia Stavling, Stokholmo Enskede-Årsta-Vantör rajono Atviros ikimokyklinės įstaigos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Adeel Naseem, Danijos Socialinės atsakomybės fondo atstovas apie iniciatyvą Baba
Farid Hazara, EKF, Švedijos organizacija Nelydimi paaugliai 
Hivi, Vaikų atstovė

11:45 – 12:00

Kavos pertrauka

12:00 – 13:00

Merų diskusija su vaikų hakatono nugalėtojais: VAIKUS ĮTRAUKIANČIŲ BENDRUOMENIŲ KŪRIMAS - VIZIJA

Ką merai gali padaryti, kad jų miestai ir bendruomenės būtų labiau įtraukiantys vaikus ir jaunimą? Šioje diskusijoje dalyvaus Šiaurės ir Baltijos šalių miestų merai ir kartu su vaikų hakatono „Mano tvarus miestas“ nugalėtojais bus aptariami kai kurie sprendimai ir pasiūlymai.

Moderatorė: Diana Huynh, Nordregio jaunesnioji mokslininkė, Švedija

Kalbėtojai:
Mindaugas Sinkevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Jonavos meras

Berit Hundåla, Vefsn savivaldybės mere, Norvegija

Aino-Maija Luukkonen, Pori miesto Suomijoje merė

Ott Kasuri, Estijos miestų ir savivaldybių asociacijos plėtros vadovas

Lotte Tõnupärt, Vaikų hakatono nugalėtojų komandos „Green Wave“ atstovė, Estija

Sunniva Befring, Vaikų hakatono nugalėtojų komandos „Firda“ atstovė, Sandane, Gloppen savivaldybė, Norvegija

13.00-13.15

Baigiamoji kalba, Helén Nilsson, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorė

13:15 – 14:00

Pietūs

Pranešėjai

Ingrida Šimonytė

Lietuvos Respublikos Ministrė
Pirmininkė

Paula Lehtomäki

Šiaurės ministrų tarybos Generalinė
sekretorė

Sigrún Daníelsdóttir

Cand.Psych/M.Sc, Psichikos sveikatos stiprinimo projektų vadovė, Visuomenės sveikatos departamentas, Sveikatos direktoratas, Islandija

Mia Stavling

Atviros ikimokyklinės įstaigos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Enskede-Årsta-Vantör
rajonas,
Stokholmas

Mindaugas Sinkevičius

Jonavos rajono savivaldybės
meras ir Lietuvos
savivaldybių asociacijos
prezidentas

Tove Kjellander

Vinkelrätt nepriklausoma
vaiko teisių konsultantė,
Švedija

Ulrika Askengren

Švedijos parasporto federacijos ir Švedijos parolimpinio komiteto generalinė
direktorė

Merethe Løberg

Šiaurės šalių gerovės centro Stokholme
vyresnioji patarėja
ir projektų vadovė

Adeel Naseem

Baba organizacijos
konsultantas, Danija

Diana Huynh

Jaunesnioji
mokslininkė, Švedija

Birgit Leirvik

Norvegijos švietimo ir mokymo direktorato projektų vadovė

Gustė Malinauskaitė

Lietuvos vaikų
tarybos atstovė, Lietuva

Martin Weber

Vaikų ir paauglių sveikatos programos vadovas PSO / EURO Kopenhagoje

Hjördis Thordardottir

Vaikams draugiškos Islandijos projektų vadovė

Leah Barkhadle

Knas hemma ambasadorė ir valdybos narė, Švedija

Andželika Rusteikienė

Lietuvos Junior Achievement
vadovė

Mantas Vičius

„BBright“ įkūrėjas ir vadovas,
Lietuva

Aistis Norkus

Hero
Talents, Lietuva

Marius Ulozas

Politikos tyrimų ir analizės instituto direktorius, Lietuva

Aušra Raulušonytė

Artscape vystomosos komunikacijos
ekspertė, Lietuva

Hanna Vseviov

Estijos Respublikos Socialinių reikalų ministerijos, vaikų ir šeimų skyriaus vedėja

Frida Rasmussen

Gimnazijos mokinė
Danijoje

Rasa Katinaitė

Psichologė, Tolerantiško Jaunimo Asociacijos atstovė, Lietuva

Julian Lo Curlo

Šiaurės šalių tvaraus vystymosi ekspertų grupės narys, buvęs jaunimo atstovas JT, Danija

Berit Hundåla

Vefsn savivaldybės
merė,
Norvegija

Anna Tiili

Centrinės vaiko gerovės sąjungos vyriausia patarėja,
Suomija

Tinna Rós Steinsdóttir

Islandijos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vaikų dalyvavimo ir apsaugos specialistė

Lotte Tõnupärt

Moksleivė, Vaikų hakatono nugalėtojų komandos „GreenWave“ atstovė, Talinas, Estija

Ott Kasuri

Estijos miestų ir savivaldybių
asociacijos plėtros
vadovas

Emilis Mikulskis

LMS (Lietuvos moksleivių sąjungos) tarptautinių reikalų ir jaunimo politikos koordinatorius

Aiga Apse

Rygos SOS vaikų kaimo paramos šeimai centro vyresnioji socialinė
darbuotoja

Aino-Maija Luukkonen

Pori miesto
Suomijoje
mere

Jaana Tiiri

VEERA projekto neįgaliųjų
aktyvistė

Umberto Masi

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narys

Emma Turkki

Danijos jaunimo delegatė
JT

Aveli Heletuli

Moksleivė, Estijos vaiko gerovės sąjungos jaunimo tarybos
narė

Sunniva Befring

Vaikų hakatono nugalėtojų komandos „Firda“ atstovė, Sandane, Gloppen savivaldybė, Norvegija

Hivi

Vaikų
atstovė